-No Rain,No Rainbow-

Archive for July, 2011

31.07.2011

I`m sitting here in the boring room

It`s just another rainy sunday`s afternoon

 

(more…)


[VOCALOID]Enbizaka no Shitateya p2

18.06.2011

Megurine Luka by Saber

Photo by Dan

(more…)


[VOCALOID]Enbizaka no Shitateya.p1

01.05.2011

Megurine Luka by Saber

Photo by Dan

(more…)


29.07.2011

T………….T

Hè năm nay sao thế :(((( sao tự nhiên lắm mụn thế này? *o*

Bác sĩ bảo phải tránh ánh nắng , cũng phải hạn chế make up (mà mình make đâu có nhiề u=..=)

Mùa hè đi cos của tôi :((((((((((((((((((( ko ra nắng thì chụp choẹt kiểu ji đây :(((((((((((((((((((((((((

;.;

(more…)


[VOCALOID]Music rules my world

Kaito Shion by Dan

Photo by Han

 


[ARAKAWA]28.07.2011

Maria by Koyo

photo by Dan

 

 


27.07.2011.Ba Vì

(more…)