-No Rain,No Rainbow-

18.05.12

Tên entry là ngày 18 và viết cho hôm nay

Mặc dù chỉ còn vài chục phút nữa là sang ngày 19 rồi :))

Ngày hôm nay không bình thường cho lắm, có phải vì mình dậy sớm hơn bt? mặc dù lúc mở mắt chào ngày mới cũng đã 11h hơn

Ngày hôm nay be bét và nhoe nhoét  chỉ vì tự nhiên thấy oh, nó thật giống cấp 2 làm sao, tất nhiên có bị tác động không mong đợi chút ít.

Bạn sẽ đau chứ nếu dứt một cọng lông? có , tất nhiên rồi, nhưng sẽ nhanh quên thôi

Thế nếu dùng băng dính và dựt nó một phát? điên à!? nhớ cả đời đó

Lại là 3 idiots, ngày hôm nay chính xác là ngày để mình thực hành lừa phỉnh cùng với sự giúp sức của con bạn chí cốt. Trái tim này rất dễ sợ hãi , những lúc đó hãy lừa nó..

Ya! All izz well!!

Ohm, cơ mà dù có đường mật với nó chút ít thì vẫn tèm lem tèm lem

nhỏ nhỏ xì xì

tèm lem tèm lem

Đôi khi, ngay cả trong nhà mình, bạn khó có thể rúc vào xó để nhét cái đám bòng bong của mình

Và thề là bạn thà vứt toẹt nó ra đường còn hơn để pp mm nhìn thấy

Ai biết mình là ai đâu, và dù có tí xấu hổ thì cái mặt nhớp nha nhớp nháp

2 vòng hồ Tây

 

Hồ Tây hôm nay không có gió.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s