-No Rain,No Rainbow-

Archive for November, 2013

[Hikaru No Go]18.11.13

Fujiwara No Sai by Dan

Photo by Han

Thank Sei for helping

.

.

.

.

.

.

.

.

Tôi muốn có ánh tà dương :”(((((((((((((((((((
cơ mà cái hôm đi chụp lại vớ được con Hải Yến phải gió ngấp nghé bay về miền Bắc =.=
Tóm lại là không có ánh tà dương như trong art =..= nên thôi chỉnh hẳn sang tông lạnh =..= “”
u tềnh u tềnh ~~


[Kamisama Hajiemashita]17.11.13

Mizuki by Dan

Photo by Han


[Macross Frontier] Universal White Bunny

Sheryl Nome by Sei

Photo by Dan

 


[VOCALOID]White Magnet

Kagamine Rin by Whoo

Kagamine Len by Zuro

Photo by Dan

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


[Hikaru no Go] Like the wind

Fujiwara no Sai by Dan

Photo by Han

Thank Sei for helping

 


[Kamisama Hajimemashita]03.11.13

Mizuki by Dan

Photo by Han

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.