-No Rain,No Rainbow-

Archive for July, 2014

[Tokyo Ghoul]Chaos

following the cover of Tokyo Ghoul Ending Theme – The Saints

Ken Kaneki by Dan Gyokuei

Photo by Han Kouga

 

 

 

 

 

 

(more…)


24/7/2014

Ngày chảy nước.

Bình thường cũng chả uống nhiều nước đâu, cuối cùng chả hiểu lấy đâu ra mà nhiều thế.

Cái từ “mạnh mẽ” nó mới sáo rỗng làm sao.


Tun

(more…)


[NANA]Nana Osaki

Nana Osaki by Zing Ruby

Photo by Dan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[Haikyuu!!]Kozume Kenma

Kozume Kenma by Sky

Photo by Dan

Thank Han and Sei for helping

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(more…)


[noragami] War god

Yato by Sky

Photo by Dan

Thank Han and Chir Pllger for helping

 

 

 

 

(more…)