-No Rain,No Rainbow-

Archive for May, 2015

[APH]Kiku

Japan by Dan Gyokuei

Photo by Han Kouga

Good bye!

You are looking up to the sky

And I can`t stop watching you

Good bye!

I`ll whisper this one word,

And keep the rest locked within my heart …


[psycho]

Model : Hayashi Masaru

Photo by Dan Gyokuei

.

.

.

.

.


21.05.15.Nostalgia

Model: Dan Gyokuei

 

Photo by Han Kouga

 

 

 

Giữa trời tháng 5 đi post ảnh mặc đồ đông thật không hợp tí nào :-<

vậy mới hoài niệm chớ.


[Portrait] simple love

Model : Hayashi Masaru

Photo by Dan Gyokuei

Thank Sei Tominaga for helping

.

.

.

.

.

.

.

.

Bougainvillia is the symbols for the simple love and beauty . O.o so supprised!

Simple beauty có phải là thanh thuần không? =))) em bị tinh tế đúng không?? =))))))

[D Grayman] 12.05.15

Kanda Yuu by Dan Gyokuei

Photo by Han Kouga

Thank Sei Tominaga for helping

 

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

 


[Sky&Sea]06.05.15

Coto island,  2015

 

Model: Zing Ruby

Photo by Dan Gyokuei

 

.

.

.

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.

.

.

.

.

 

 


[Deathnote] 04.05.15

L by Dan Gyokuei

Photo by Han Kouga