-No Rain,No Rainbow-

Archive for June, 2015

28.06.15_Happy Birthday to Zing Ruby!

Model: Zing Ruby

Photo by Dan Gyokuei


[Deathnote] 03.06.15

L by Dan Gyokuei

Photo by Han Kouga

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

 

 

 

.

.

.

.

 

.

.

..

.

.

 

 


01.06.15.confession.

Mấy hôm rồi định viết, nhưng nhà lại chặn wordpress , đành phải đợi đến buổi chiều rảnh rỗi này của ngày đầu tuần. (more…)