-No Rain,No Rainbow-

Uncategorized

A lonely season

Model: Dương Dương

Photo by Dan Gyokuei

Thank Han Kouga and Kohaku Ichinose for helping

.

.

.

.

 

.

.

.

.

.

.

23481957175_17cd2bfe5a_b

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.

.

.

.

.

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.

.

.

 

.

.

.

.

 

 

 

 

 


_14.11.15_Something simple

The shooting did not really follow the plan, guess I should find a chance to  take another shooting .

Anyway, my friends and I don’t want to throw our works away, it turned out to something unexpected.

 

Model: Kita

Photo by Dan Gyokuei

Thank Han Kouga for helping

 

.

.

 

 

22632621968_ce7f142048_b

.

.

.

 

22428228414_006d7c512c_b

.

.

.

.

22391913613_902cae2b90_b

.

.

.

.22632591307_285aaf2764_b

.

.

.

23037431052_07ab4802ca_b

.

.

.

.

23062151291_bba6e7b7e4_b

.

22428190624_fbae5e36ec_b

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

23051036455_6a3ee88598_b

.

.

.

.

.

23062225911_bdec926000_b

 

 


[Lolita]_ Sleeping beauty

Model: Mikuha
Costume: Rosenmärchen

Thank Han Kouga for helping
Photo by Dan Gyokuei


[Lolita]

Model: Mikuha
Costume: Rosenmärchen

Thank Han Kouga for helping
Photo by Dan Gyokuei

.

.

.

.

.

.


23.07.15

(more…)


28.06.15_Happy Birthday to Zing Ruby!

Model: Zing Ruby

Photo by Dan Gyokuei


01.06.15.confession.

Mấy hôm rồi định viết, nhưng nhà lại chặn wordpress , đành phải đợi đến buổi chiều rảnh rỗi này của ngày đầu tuần. (more…)


[psycho]

Model : Hayashi Masaru

Photo by Dan Gyokuei

.

.

.

.

.


21.05.15.Nostalgia

Model: Dan Gyokuei

 

Photo by Han Kouga

 

 

 

Giữa trời tháng 5 đi post ảnh mặc đồ đông thật không hợp tí nào :-<

vậy mới hoài niệm chớ.


[Portrait] simple love

Model : Hayashi Masaru

Photo by Dan Gyokuei

Thank Sei Tominaga for helping

.

.

.

.

.

.

.

.

Bougainvillia is the symbols for the simple love and beauty . O.o so supprised!

Simple beauty có phải là thanh thuần không? =))) em bị tinh tế đúng không?? =))))))

[Sky&Sea]06.05.15

Coto island,  2015

 

Model: Zing Ruby

Photo by Dan Gyokuei

 

.

.

.

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.

.

.

.

.

 

 


Protected: 25.03.15

This content is password protected. To view it please enter your password below:


amazarashi『穴を掘っている』“Digging Holes”

“I’m digging holes. These holes are for losers.
Wiping away the sweat. Doesn’t mean it removes your regret.
My bad luck it’s proudly on me like a medal sticking to my chest.
The big hole, inviting me to the darkness. It reminds me of a nightmare I used to have.”


[9.1.15]

In the land of God and Monsters

.


[Soul Eater]

Maka Albarn by Chir Pllger
Soul Evans by Han Kouga

Photo by Dan Gyokuei


Thank Meo Chan and Zing Ruby for helping

 

 

 

 


[GINTAMA] Shiroyasha

Sakata Gintoki by Sky

Photo by Dan

Thank Han for helping

 

 

 

 

 


[雨が降る]

Model:  Zing Ruby

Photo by Dan

 

Thank Hakaryo for helping

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[雨がやんでしまったら どこへ帰ればいい?]


24/7/2014

Ngày chảy nước.

Bình thường cũng chả uống nhiều nước đâu, cuối cùng chả hiểu lấy đâu ra mà nhiều thế.

Cái từ “mạnh mẽ” nó mới sáo rỗng làm sao.


Tun

(more…)


[PSYCHO PASS]

Makishima Shogo by Dan

PHoto by Han

Thank Sei for helping

 

 

 

 

 

 

 


[Portrait] Spring Soul

Model: Meiji Torii

Photo by Dan

Thank Han and Hakaryo for helping

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[Portrait] In your wild dream

Model: Meiji Torii

Photo by Dan

Thank Han and Hakaryo for helping


[Original Character] You come from the rain

Model: Dan Gyokuei & Zing Ruby 

Photo: Han Kouga & Bé Trai Hoang Mang
Special thank: Meiji Torii

Music: Rain – SID [http://www.youtube.com/watch?v=TlbASi61-7Q]

The first time

The day after

 

 

 

Another day

 

.

.

.

 


[Original character]Takoyaki love

Just a normal BL couple~

Model : Dan & Zing

Photo by Han

.

.

.

.

.

.