-No Rain,No Rainbow-

Posts tagged “Hikaru no go

[Hikaru no Go]04.02.14

Fujiwara no Sai by Dan

Photo by Han

Thank Sei for helping

 


[Hikaru no Go]23.12.13

Fujiwara no Sai by Dan

Photo by Han

Thank Sei for helping

 


[Hikaru No Go]18.11.13

Fujiwara No Sai by Dan

Photo by Han

Thank Sei for helping

.

.

.

.

.

.

.

.

Tôi muốn có ánh tà dương :”(((((((((((((((((((
cơ mà cái hôm đi chụp lại vớ được con Hải Yến phải gió ngấp nghé bay về miền Bắc =.=
Tóm lại là không có ánh tà dương như trong art =..= nên thôi chỉnh hẳn sang tông lạnh =..= “”
u tềnh u tềnh ~~


[Hikaru no Go] Like the wind

Fujiwara no Sai by Dan

Photo by Han

Thank Sei for helping