-No Rain,No Rainbow-

Posts tagged “Natsume Yuujinchou

17.02.13

Natsume Takashi by Dan

Natori Shuuichi by Han

Photo by Sky

Thank  Sei,  Hara, Oscar, Kans and Kuri Shio for helping

.

.

.

.

.

.

.


[Natsume Yuujinchou]17.06.12

Natsume Takashi by Dan

Matoba Seiji by Hara

 

Photo by Han

Thank Zuro for helping 😉

 


[Natsume Yuujinchou]Way back home

Natsume Takashi by Dan

Tanuma Kaname by Cua

Photo by Han

Thank Oscar, Hara and ss Mai for helping ^.^

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(more…)


[Natsume Yuujinchou]Breath the spring

Natsume Takashi by Dan

Photo by Han

(more…)


[Natsume Yuujinchou] Breath the Spring

19.02.12

Natsume Takashi by Dan

Photo by Han

 


[NY] Hydragea after the rain

Về thăm lại blog cũ vớ đc cái ảnh cos Nat hớn đầu hè năm ngoái :))

lâu lắm rồi 8->

Natsume by Dan

 


[Natsume Yuujinchou] Old shoots

This is our NATSUME YUUJINCHOU COSPLAY PROJECT
There will be just Natsume Takashi and Nyanko-sensei :D
Hope u all like it and continuing support us ^o^

Natsume Takashi by DAN Gyokuei :icondan-gyokuei:
Photos by HAN Kouga :iconwindy-branch:

(more…)