-No Rain,No Rainbow-

Posts tagged “sekaiichi hatsukoi

[Sekaiichi hatsukoi]Chilly Night

Onodera Ritsu by Dan Gyokuei_

Takano Masamune by Han Kouga_

 

Photo by Hayashi Masaru

Thank Sei for helping


[Sekaiichi hatsukoi]13.11.11

Onodera Ritsu by Dan

Takano Masamune by Han

Photo by Zuro , Sei

.

.

(more…)


[Sekaiichi Hatsukoi]13.11.11

Onodera Ritsu by Dan

Takano Masamune by Han

Photo by Zuro

Thank Sei for helping 🙂

(more…)