-No Rain,No Rainbow-

Latest

[Negative kun to Positive kun ]

Negative kun by Dan Gyokuei
Positive kun by Hara Natsuga

Photo by Han Kouga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read the rest of this page »

[Tokyo Ghoul]Chaos

following the cover of Tokyo Ghoul Ending Theme – The Saints

Ken Kaneki by Dan Gyokuei

Photo by Han Kouga

 

 

 

 

 

 

Read the rest of this page »

24/7/2014

Ngày chảy nước.

Bình thường cũng chả uống nhiều nước đâu, cuối cùng chả hiểu lấy đâu ra mà nhiều thế.

Cái từ “mạnh mẽ” nó mới sáo rỗng làm sao.

Tun

Read the rest of this page »

[NANA]Nana Osaki

Nana Osaki by Zing Ruby

Photo by Dan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Haikyuu!!]Kozume Kenma

Kozume Kenma by Sky

Photo by Dan

Thank Han and Sei for helping

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read the rest of this page »

[noragami] War god

Yato by Sky

Photo by Dan

Thank Han and Chir Pllger for helping

 

 

 

 

Read the rest of this page »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 329 other followers